Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 10 maart 1935

Brusssel, 10 Maart 1935

 

Beste Menno

Het spijt ons, dat we al zoo lang niets van jullie gehoord hebben. Wordt er zoo druk geacteerd in Den Haag? Ik had nog wel eens graag wat willen hooren de kwestie met de Vlaamse Forum-redactie. Nu verneem ik af en toe wel iets van deze zijde, maar toch weinig nieuws. Veel hypocriet geredeneer en pogingen om de kool en geit te sparen. Toch geloof ik dat er geen oplossing zal komen wanneer beide redacties hun standpunt handhaven. Gijsen en Roelants zullen zeker uittreden wanneer het gewraakte stuk gepubliceerd wordt. Dat Maurice er uit zou gaan lijkt mij tenslotte och minder gewenscht. Naast zijn jezuïtisme meent hij het toch wel goed en misschien is zijn optreden minder dom dan laf.

Nu heeft hij gesuggereerd dat ik het voorstel zou doen om Virginia in te trekken. Bij eenig overwegen ben ik daartoe wel bereid, wanneer de Hollandsche redactie er natuurlijk accoord mee gaat. In dit geval zou de Vlaamsche redactie dan het honorarium dat ik reeds ontvangen had aan Nijgh terug moeten betalen plus het zetloon.

Doch misschien is een andere oplossing nog het beste, die mij geenszins onaangenaam is en waarbij de eer van Hollandsche redactie minder in het gedrang komt. Dat is deze: Nijgh geeft Virginia - dat nu toch al gezet staat - uit met een voorwoord of nawoord van jou of mij waarin de Vlamingen een beetje aan de kaak gesteld worden en tegelijkertijd verschijnt er in Forum een bericht, dat dit verhaal wegens onoverkomelijk bezwaar van de Vl. Red. niet opgenomen is geworden, maar nu afzonderlijk verkrijgbaar is.

Je begrijpt dat ik het zonde zou vinden om Virg. voor Holland verloren te laten gaan en dat ik niet graag zou instemmen met de suppressie ervan in Forum, wanneer ik niet de zekerheid had, dat het op een àndere wijze gepubliceerd werd. Maar tenslotte lijkt mij dit nog een laatste voorstel als Nijgh het er natuurlijk mee eens is - vóór het hard tegen hard te laten gaan. Want het behoud van Forum is toch ook nog wel wat waard.

Schrijf me eens spoedig hoe je hierover denkt. En val Maurice niet te hard om zijn dubbelzinnige houding, want die is hier vanuit Brussel gezien begrijpelijk.

Hartelijke groeten voor Ant en een stevige hand

Je Victor

 

Beste Menno

Bovenstaande suggestie van Maurice is niet officieel dus schrijf er niet aan hem over. M.i. zou dit de kwestie in wezen toch niet oplossen, maar volgens Maurice wel; hij is vol goede wil om Forum te handhaven. Morgen over een week wordt er dus in Antwerpen vergaderd. Ik ben benieuwd naar de afloop.

Van Jan hoorde ik dat je een tooneelstuk geschreven hebt, dat binnenkort verschijnen zal. Is het boek in dialogen al af?

Antwoord een beetje gauw en groet ook mevrouw Wijdenes hartelijk van me,

Je

Truida

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie