Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 12 februari 1935

Brussel, 12 Februari 1935

 

Beste Menno

Vandaag zijn we dus dank zij de goede zorgen van Ant en jou ondertrouwd. Zooals je wel reeds van Tine gehoord zult hebben, hebben wij van onze huwelijksplannen voorloopig afgezien. In de eerste plaats omdat wij de verstandige raad in je brief ter harte genomen hebben en ten tweede omdat ik nu weet dat ik vanaf 1 Maart zonder geregelde inkomsten ben en het dus wel onzinnig zou zijn om op 27 Februari in het huwelijk te treden. We zullen het nog maar eens aanzien, maar zoo gemakkelijk is het overigens niet. Je schrijft wel dat ik de een of andere studie moet afmaken, maar zooveel onvoltooide heb ik niet liggen en dan waar moet ik het geld vandaan halen?

Greshoff verzekert mij, dat er met schrijven wel gemiddeld een vijftig gulden per maand aan te verdienen valt. Dit wil nog niet zeggen ‘van de pen leven’, maar lijkt mij toch wel iets om in mijn omstandigheden aan te denken.

Daarom had ik gewild, dat ik er wat afzetgebieden bij kon krijgen. Gr. zei me dat je wel kon en wilde zorgen dat ik boekbesprekingen in de N.R.C. kreeg. Maar jij schijnt me daar geheel en al onbekwaam toe te achten ‘na alles wat er aan het Hollandsch Weekblad gebeurd is’. Ik zie dit niet zo duister in. Wat ik niet kan is wat Gr. noemt de ‘snert-journalistiek’: reclamestukken, het kolommen uit mijn duim zuigen. Maar boekbesprekingen, waarbij zakelijkheid geen schade doet, lijken mij niet buiten het bereik mijner mogelijkheden te liggen. In ieder geval heb ik er ook meer pleizier in en ik stel me voor dat ik zoiets niet slechter zou doen dan bv een Jo Otten. Ik laat het natuurlijk verder aan je over of je een aanbeveling van dat genre met je geweten overeen kan brengen.

Wat het Forumconflict betreft, ik zie niet in waarom Forum opgeheven zou moeten worden als Marnix Gijsen eruit ging. Er zijn nog voortreffelijke lieden in Vlaanderen genoeg lijkt me. Ik denk bv. aan Elsschot, Raymond Brulez, Karel Leroux, die toch wel even veel ‘naam’ hebben als Marnix Gijsen.

Wij zijn benieuwd hoe het afloopt. Laat nog eens iets hooren.

Met hartelijke groeten, ook aan Ant,

Je Victor

 

<PS. Hierbij het Holl Weekblad met het beruchte stuk.>

<Als de handdoeken etc-nog niet weg zijn, wacht dan nog maar even met het sturen tot nader bericht. Als Victor niet hier zou kunnen blijven, heb ik ze niet nodig.>

Dag

Truida

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie