Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 8 februari 1935

Brussel, 8 Februari 1935

 

Beste Menno

Vanmorgen je brief in dank ontvangen. Het deed mij pleizier te vernemen, dat Virginia niet zoo gauw opgeofferd zal worden. Houd mij ten goede maar ik zie tusschen haakjes niet in waarom of Forum niet zou kunnen bestaan zonder Marnix Gijsen. Er zijn voortreffelijke lieden genoeg in Vlaanderen. Ik denk hier bv. aan Raymond Brulez en Karel Leroux, die zeker geen miniatuurpausjes zullen zijn.

Hartelijk dank voor de moeite die je je getroostte om de administratieve huwelijkspréludes voor ons in orde te maken.

Natuurlijk zullen wij, na je brief, van 27 Februari geen gebruik maken. Na het fiasco aan het Holl. Weekblad hebben wij onze ouders direct de situatie uitgelegd. Op zichzelf meenden jouw ouders er geen bezwaar tegen te maken, en het huwelijk nu toch maar te laten doorgaan. Wij hebben het toen niet doorgedreven, alleen gezegd, dat het voor onszelf weinig anders was dat de zaken nu gehuwd of ongehuwd slecht gingen.

Tegenover de buitenwereld maakt het natuurlijk wel eenig verschil. Ik stel het op prijs dat je zoo onomwonden schrijft in hoeverre je je erbij betrokken voelt en hoe je over de situatie denkt. We laten dan ook je verstandig advies gelden en zullen eerst eens afwachten hoe de toekomst zich verder ontwikkelt.

Geld om de studies die ik heb liggen te beëindigen heb ik niet. Bovendien lijken me eventueele resultaten van twijfelachtige waarde in deze tijden.

Wat je opmerking betreft omtrent het niet willen aanbevelen van iemand die niet deugt voor de journalistiek, vind ik dat deze in het geval van de N.R.C. niet opgaat.

Die boekbesprekingen zijn tenslotte niet wat je noemt snert journalistiek. Het idee om met mijn pen ± 50 gulden in de maand te verdienen is van Greshoff uitgegaan, die o.a. ook gezegd heeft, dat je er voor kon zorgen dat ik boekbesprekingen kreeg voor de N.R.C. Voor deze journalistiek acht hij mij geenszins onbekwaam. En zou ik zooiets niet even behoorlijk kunnen doen als b.v. een Jo Otten?

Victor Varangot

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie