Menno ter Braak
aan
Victor Varangot (Woluwe)

Den Haag, 19 maart 1935

Den Haag, 19 Maart '35

 

B.V.

Ik kom tot geen schrijven meer, vanwege de drukte. Je panopt. vind ik heel aardig; is direct doorgezonden naar de collega's.

De quaestie Virginia zal a.s. Maandag worden behandeld. Hoezeer ik je coulante voorstel om ‘Virginia’ te laten vallen ook op prijs stel als een blijk van goede bedoelingen: wij zijn niet van plan op dit punt toe te geven. ‘Virginia’ is door de Ned. redactie met algemene stemmen aanvaard en wij kunnen juist in dezen geen enkele concessie doen. Alleen zou er voor ons sprake kunnen zijn van een enkele wijziging in terminologie, in overleg met jou, wanneer daarmee het geschil zou kunnen worden vereffend. Maar dit alleen om onze goeden wil te toonen, en met groote tegenzin. ‘Virginia’ laten vallen zou van ons de ergste karakterloosheid zijn; zoover kunnen goede bedoelingen en concessies niet gaan. Du Perron heeft trouwens al [verklaard], dat [hij] in dat geval als medewerker zou bedanken, waarin ik hem 100% gelijk zou geven.

Hart. gr., ook voor Truida,

van ons beiden

je

M

 

Bijlage: f 20.(misschien kun je dit [lapje] gebruiken? Ik heb toevallig wat over. Niet op reageeren s.v.p., maar inwisselen.)

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie