Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 1 december 1937

Brussel, 1 December 1937

 

Waarde Menno,

Ondanks de corrupte mentaliteit die er uit mijn brieven schijnt te waaien, wil ik nog eenmaal trachten je iets duidelijk te maken, wat jezelf behoorde in te zien.

Wanneer iemand een lastercampagne organiseert tegen een persoon en daarvoor op slinkse wijze de bewuste of onbewuste medewerking probeert te verkrijgen van mijn broer, dan is het zeer begrijpelijk dat - vooral wanneer het slachtoffer mijn volle sympathie geniet - ik dien broer waarschuw.

In dit geval geldt het Maurice Roelants die jij, onder den invloed van enkele literaire high-brow kameraden langzaam hebt leeren verachten, en aan den anderen kant een literaire resquilleur en geraffineerden intrigant (om geen sterker uitdrukking te gebruiken) die je een van je beste vrienden durft te noemen. Jij gaat blijkbaar eveneens van het standpunt uit, dat je niets te maken hebt met het doen en laten van je kameraden. Het kan je dus niets schelen wat ze achter jou en iemand anders rug doen, wanneer ze maar beminnelijk en charmant in je gezicht zijn.

Het ergste vind ik dat je eerder aan mijn goede trouw twijfelt dan die van Greshoff. Jij bent òf te stom òf te onfatsoenlijk om hem te doorzien. Daar ik je tot nu toe als een fatsoenlijk man gekend heb, valt het mij moeilijk aan te nemen dat je je willens en wetens solidair verklaart met Greshoff. Dus moet ik vaststellen dat je te stom bent. Tot je verontschuldiging kan worden aangevoerd dat wij ons ook enkele jaren door zijn charmes hebben laten fascineeren. En ook dat je niet kunt volhouden dat je hem beter kent dan wij, die hem jaren achtereen dag na dag aan het werk gezien hebben.

Ik zal je niet verder irriteeren met bewijzen die jij onder greshoviaanse hypnose wel laster zult noemen. Ik verwacht echter dat je als fatsoenlijk man, wanneer je mij niet gelooft, deze bewijzen zult zoeken en onderzoeken.

Jan is een literaire resquilleur met een [alge] hartstocht voor schrijfbehoeften.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie