Menno ter Braak
aan
Victor Varangot (Woluwe, België)

Den Haag, 23 januari 1938

Den Haag, 23 Jan. 1938

 

W.V.

Op je grievenlijst inzake Greshoff zou ik niet meer zijn ingegaan, zooals ik je reeds heb laten weten. Je brieven van 20 en 22 Jan. schijnen mij echter wat al te plotseling als een overtuigde te beschouwen; om niet te zeggen als een medeplichtige aan een zaak, die mij nu toch wel al te smerig wordt om zelfs maar een gram onduidelijkheid van mijn kant te laten voortbestaan. De waarde van de grievenlijst kan ik trouwens al wel bepalen aan de hand van de feiten daarin vermeld, die ik zelf kan controleeren.

Ik deel je dus mee, dat ik verder van ieder mondeling en schriftelijk contact met je verschoond wil blijven; hetgeen inhoudt, dat ik je niet meer wensch te ontmoeten, en dat brieven van je hand ongeopend teruggezonden zullen worden.

MtB

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie