Menno ter Braak
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

14 december 1932

14 Dec. 1932

 

Beste Zijlstra

Toevallig vond ik na onze ontmoeting gisteren juist de laatste toezegging inzake ‘Uren met Dirk Coster’, zoodat ik nu een vast plan kan uitvoeren. Laat ik nu alles even nauwkeurig op schrift zetten.

Ik heb van Kampen bereid gevonden de uitgave voor ons te exploiteeren, zoodat wij zelf niet met den boekhandel behoeven te knoeien. Hij kan het boek nog in het voorjaar meenemen, hetgeen natuurlijk ook mijn bedoeling was. Ik heb hem beloofd, dat ik het boek kant en klaar zou opleveren; hij heeft dus alleen met de exploitatie te maken, de rest gaat de ‘combinatie-Coster’ aan.

Ik zou dus graag willen, dat ik het afgedrukte boek uiterlijk 31 januari in handen had. Behandel het verder gewoon als het Démasqué; ik voor mij prefereer hetzelfde formaat en hetzelfde papier. Graag zou ik er 250 of 300 exemplaren van hebben, benevens 10 genummerde op hollandsch, die voor de ‘combinatie’ de kans om uit hun geld te komen weer iets kunnen verhoogen, omdat we ze natuurlijk duur van de hand willen doen. Ik laat, in het volste vertrouwen, dat je mij in dezen een handje helpt, aan jou verder over, hoeveel ex. je voor die f. 250, die we hadden afgesproken, kunt drukken; wordt 300 te duur, dan maar 250, maar in ieder geval had ik er graag de ex. op hollandsch bij.

Het spreekt vanzelf, dat een gewone omslag (met den door Eddy aangegeven titel en onderaan den naam en woonplaats van v. Kampen) voldoende is; liefst op dienzelfden omslag het clichetje van Dirk, dat je al in je bezit hebt. Stuur mij te zijner tijd de proeven maar, dan maak ik het weer met Parijs in orde.

Laat je me nog even weten, of je het ding ultimo Jan. kunt afleveren? Je wilt dan de nota van alles ook wel aan mijn adres zenden.

h.gr.,

tt.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie