Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Rotterdam, 14 december 1932

14 Dec. '32

 

Beste Jan,

Afgesproken! Ik breng mijn smoking mee, want een rok bezit ik niet meer. Het feest lijkt me wel. En 's avonds zie ik Jan v. Nijlen? - Verder zou ik in den loop van Zondag graag even Maurice treffen, 1o omdat ik het ostentatief onhartelijk vind, om in Brussel te komen en hem te negeeren, 2o omdat ik werkelijk een paar punten inzake ‘Forum’ moet bespreken. Kun jij hem even opbellen en iets bepalen? Graag.

Ik neem den trein, die 17.31 Noord aankomt. Ik zie je dan wel aan den uitgang?

Je cyclus in ‘Forum’ las ik eenige malen en met stijgend pleizier over. Eddy vindt, geloof ik, dat je al te veel in dezen toon hebt geschreven; ik ben dat in zooverre niet met hem eens, dat ik ‘Pro Domo’ werkelijk weer in den toon iets anders vind. Maar: nu zul je wel van toon moeten veranderen! En: ‘cet homme déteste l'emphase’ lijkt me niet van toepassing op je werk. Je ‘emphase’ (als ik het woord tenminste juist interpreteer) gaat alleen een anderen kant uit dan de half-zachte; maar een soort profeet en zaligspreker ben je toch zeker, ook hier weer: men moet de partij waardeeren, om van de zaligsprekingen der partijgangers te kunnen houden!

Vanavond ‘openbaar twistgesprek’ met Vic v. Vr. in de Rott. Kring over de schoonheid! Er zal vriendschappelijk geknokt worden, met verschillende emphases!

hart. gr. aan allen

van je

Menno

 

N.B.N.B. Kun je voor Jan. Forum niet een panopticum schrijven over de schilderszwendel? Dol graag! Het wordt een goed nummer, hoop ik.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie