Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 23 juli 1934

23 Juli 1934

 

Den WelEd.zeergel. Heer

Dr. M. ter Braak.

Pomonaplein 22.

's-Gravenhage.

 

Weledelzeergel. Heer,

Wij deelen U mede dat de heer Zijlstra reeds met vacantie is vertrokken.

Zijn terugkomst is 20 Augustus.

Hoogachtend,

Nijgh & van Ditmar N.V.

H. Meijer

 

M/E.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie