Menno ter Braak (geschreven door Ant ter Braak-Faber)
aan
Nijgh & Van Ditmar

Rotterdam, 11 september 1934

ter Braak.

11 Sept 1934

Zeer geachte Mejuffr. van Dijk,

Hierbij zend ik U nog eenige copie van de zetterij. De verzen van Slauerhoff en proza van Jan van Gelder zijn voor het octobernummer. De novelle van Debrot is voor het novellennummer. Ik schreef U toch al, dat dit speciaal-nummer moest worden uitgesteld tot november, daar de copie van Vlaanderen nog niet binnen was?

Voor dat nummer hebben we dus de volgende novellen

Varangot - Virginia (gezet)

Debrot - Mijn zuster de negerin

Vestdijk - Parc-aux-cerfs (wordt volgende week gestuurd).

De schrijfmachine is steeds in gebruik; vandaar dit schrijfsel; ik hoop dat U het lezen kunt.

A. ter Braak-Faber

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie