Jan H. Eekhout
aan
Menno ter Braak

Groningen, 8 september 1934

Groningen, 8 Sept. '34

Weledel Zeergeleerde Heer,

Zoudt U mogelyk bijgaande reeks sonnetten, of eenige ervan, geschikt kunnen bevinden voor Uw ‘FORUM’? De gedichten maken deel uit van een eerlang te verschynen verzameling sonnetten van Michel Angelo.

Met eerbiedigen groet,

Hoogachtend

Jan H Eekhout

Jan H. Eekhout

40a Oude Ebbingestraat

Groningen

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie