Menno ter Braak
aan
Jan H. Eekhout

Den Haag, 19 oktober 1934

19 Oct. 1934

Aan den WelEd.Geb.Heer

Jan H. Eekhout

O.Ebbingestraat 40a

Groningen.

Zeer geachte Heer

Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat, van de door U ingezonden copy, zullen worden geplaatst de sonnetten 4,5 en 9.

Vermoedelijk kan plaatsing niet eerder geschieden dan Januari of Februari van de nieuwe jaargang, daar er vrij veel gedichten zijn binnengekomen en het December-nummer als een speciaal novellen-nummer zal uitkomen.

De resteerende copy sluit ik hierbij in.

Namens de Redactie,

Met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie