Jan H. Eekhout
aan
Menno ter Braak

Groningen, 16 januari 1935

Groningen, 16 Januari '35

Weledel Zeergeleerde Heer,

Zou het moglyk kunnen zyn, dat ik omgaand van U ontvang het correspondentie-adres van Uwen medewerker MAURICE ROELANTS? Ik zal U zeer erkentelyk zijn voor Uw eventueele welwillendheid.

Nog myne beste wenschen 1935 voor U persoonlyk en Uw tijdschrift FORUM.

Met de meeste hoogachting,

Jan H Eekhout

Jan H Eekhout

40a Oude Ebbingestr.

Groningen

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie