Menno ter Braak
aan
Jan H. Eekhout (Groningen)

[Den Haag, 30 oktober 1935]

De Heer Jan H. Eekhout

Ebbingestraat 40a

Groningen.

Zeer geachte Heer,

Daar Forum met ingang van 1 januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn leedwezen de door U ingezonden bijdragen weer tot uw beschikking stellen.

Met de meeste hoogachting

Namens de Redactie

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie