Briefwisseling Menno ter Braak - Willem van Doorn

Menno ter Braak
aan
Willem van Doorn

Den Haag, 30 oktober 1935

30 October 1935

Pomonaplein 22 den Haag

Aan den Wel. Ed. Heer

Dr. Willem van Doorn

Botemakerstraat 133

Zaandam

Zeer geachte Heer,

Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.

Ingesloten zend ik dus Uw verzen weer terug.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie