Menno ter Braak
aan
P.P.J. van Caspel

Den Haag, 30 oktober 1935

30 October 1935

Pomonaplein 22 Den Haag

Aan den Wel/Ed. Heer

P.P.J. van Caspel

Da Costakade 156

Amsterdam

Zeer geachte Heer,

Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.

Ingesloten zend ik U dus Uw gedichten terug.

Met de meeste hoogachting

Namens de Redactie,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie