Briefwisseling Menno ter Braak - J.M. de Casseres

J.M. de Casseres
aan
Menno ter Braak

Vught, 15 november 1939

Vught, 15 November, 1939

Hooggeachte Dr. ter Braak,

Brieven zyn heel gebrekkige hulpmiddelen om gedachten over te brengen. Liever had ik dan ook morgenochtend by U gekomen om HET ANDERE AMERIKA te overhandigen. Nu heeft myn vriend Meier, de Direct. v. B. en W. toezicht te den Haag, op zich genomen U dit boek te doen toekomen. Ik zou hiervoor niet Uw aandacht vragen, ware het niet, dat ik meen, dat enkele hoofdstukken daarvan Uw belangstelling zullen hebben. Verklaring en toelichting van wat de schryver allemaal wilde uitdrukken heeft geen zin. Waneer dit niet uit het werk blykt, dan helpt toelichting ook niet. Maar ik zend dit boek juist aan U, omdat het tweede deel een poging is, om een maatschappelyk streven nml. De agrarische samenleving, door middel van het streven van Roosevelt te brengen onder de aandacht van meerderen. Ook geloof ik, dat het boek een aantal gegevens bevat, die stellig Uw belangstelling zullen hebben: vooral het hoofdstuk: de stryd tegen de blabitis. Het woord stedebouw is een ongelukkige aanduiding van een wetenschap, die ten doel heeft de menschen op ruimer wyze onder te brengen dan in de steenklompen der steden mogelyk is. Laat U zich dus door dit woord niet ertoe brengen, het tweede deel van H.a.A. te beschouwen als een vaktechnische uiteenzetting. Dat is het niet.

Waneer U het nuttig acht, dat wy eens over dit boek spreken, zal ik graag eens daartoe by U komen.

Met oprechte hoogachting, Uw

Ir. De Casseres

Dr. M. ter Braak, Den Haag

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie