Menno ter Braak
aan
Maurice Roelants

Den Haag, 30 oktober 1935

den Haag, 30 Oct. 35

Beste Maurice,

Je concept-verklaring ontvangen. Het blijkt inderdaad precies, dat wij het over de feiten ongeveer eens zijn, maar dat het gevoelsaccent verschillend is. Noch Van Vriesland, noch Vestdijk, noch ik zouden jullie verklaring in dezen vorm kunnen teekenen.

Het lijkt ons dus het best, dat wij ieder voor ons onze belijdenis publiceeren. Weliswaar lijken de teksten op elkaar; maar in vredesnaam. Onzerzijds behoeft redactioneel op jullie verklaring geen discussie meer te volgen; wij hebben op de feiten geen enkele aanmerking.

Zonder verder tegenbericht reken ik er dus op, dat je het mij eens bent, dat wij onze verklaringen ieder aan het begin van onze aflevering Nov. afdrukken.

M.h.gr. tt.

Menno

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie