Maurice Roelants
aan
Menno ter Braak

Brussel, 28 oktober 1935

Brussel, 28 October 1935

Gribaumontlaan 40

 

Beste Menno,

Wij hadden een ontwerp van gemeenschappelijke verklaring klaar toen uw tweede project ons bereikte. Het komt ons voor dat in ons ontwerp iedereen zijn standpunt kan terugvinden. Wil de Nederlandse redactie ons ontwerp mede onderteekenen, eventueel door u geretoucheerd, dan kunnen we met één verklaring volstaan. Blijkt u dat niet mogelijk, dan staat er niets anders op dan dat gij uw verklaring en wij de onze publiceeren.

Om tijd te winnen zend ik aan iedereen ook aan Zijlstra een doorslag van onze verklaring en dezen brief. Als gij uw verklaring te drukken geeft, beteekent dat ook onze verklaring mag worden gezet.

Laten we hopen dat we aan 't eind van onze liquidatie zijn.

Met hartelijke groeten,

Maurice

 

Truida zegt me dat Vestdijk is verhuisd. Wilt gij hem de doorslagkes zenden?

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie