Briefwisseling Menno ter Braak - P.N. van Kampen & Zoon N.V.

P.N. van Kampen & Zoon N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, [28 oktober 1935]

Den WelEd. Zeer Gel. Heer

Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 122

den Haag

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Wij hebben het genoegen U gelijk hiermede een exemplaar te zenden van Louis Couperus' De boeken der kleine zielen, waarover wij U indertijd schreven, en van U, dankend, een brief mochten ontvangen, waarin U met ons plan dit boek goedkoop in één deel uit te geven, instemde. Wij hopen, dat U de uitvoering en prijs aanstaat.

Het zal ons zeer verheugen, wanneer U door mogelijke bespreking in de pers of anderszins verdere propaganda voor deze uitgave zoudt willen maken.

Inmiddels, met vriendelijke groet en hoogachting,

P.N. van Kampen

 

28/10

Gerild heb ik over uw bespreking ‘Vrouw Jacob’. U hebt daarmede ons, maar vooral de Haagsche boekhandel veel kwaad gedaan!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie