Briefwisseling Menno ter Braak - P.N. van Kampen & Zoon N.V.

Menno ter Braak
aan
P.N. van Kampen & Zoon N.V.

Amsterdam, 26 mei 1938

 

Zeer geachte heer Van Kampen,

Mijn inleiding bij “Het Been”, getiteld “Boorman en Laarmans”, is af. Ik zond het manuscipt eerst naar Elsschot, met het verzoek het na lezing aangeteekend aan U door te zenden voor de zetterij.

Bij voorkeur had ik een cursieve letter. Het onderscheid tusschen inleiding en boek valt dan beter op.

m.vr.gr. en hoogachting

Menno ter Braak

 

Bron: Willem Elsschot, Brieven (verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt, met medewerking van Lidewijde Paris), Amsterdam 1993, p. 304-305

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie