Briefwisseling Menno ter Braak - P.N. van Kampen & Zoon N.V.

Menno ter Braak
aan
P.N. van Kampen & Zoon N.V.

Amsterdam, 13 augustus 1938

 

Zeer geachte heer Van Kampen,

Met gelijke post zend ik U de gecorrigeerde proef terug van mijn inleiding bij Het Been. De correctie werd eenigszins vertraagd door mijn afwezigheid wegens vacantie, waarvan mijn moeder U, meen ik, op de hoogte bracht.

Ik wil gaarne nog een revisie ontvangen. Op p. 9 heb ik de opdracht naar boven gehaald, aangezien anders de indruk wordt gewekt, als zou speciaal dat hoofdstukje aan mij zijn opgedragen, terwijl Elsschot het boek aan mij opdroeg! Ik vermoed, dat hij dit zelf bij de correctie over het hoofd zag. De voorstellen van Elsschot, wat de correctie in mijn inleiding betreft, heb ik overgenomen.

m.vr.gr. en hoogachting

Menno ter Braak

 

Bron: Willem Elsschot, Brieven (verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt, met medewerking van Lidewijde Paris), Amsterdam 1993, p. 315

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie