Menno ter Braak
aan
Willem Elsschot

Den Haag, 26 mei 1938

26 Mei '38

 

Beste De Ridder

Hierbij de inleiding. Samengesteld uit twee opstellen, met de noodige verbindingslijnen erbij. Wil je het stuk na lezing, als het zoo je goedkeuring wegdraagt, aangeteekend*, doorzenden naar Van Kampen?

Mocht volgens jouw meening nog meer over den inhoud van ‘Lijmen’ I moeten verteld worden, laat het mij dan precies weten. Ik geloof wel, dat het zoo voor den behoorlijken lezer genoeg is, maar dat kan een ander beter beoordeelen dan ikzelf.

Van honorarium heeft de heer Van Kampen, zooals het een goed zakenman betaamt, niet gerept. Doe mij voor dit geval het genoegen er niet verder bij hem op aan te dringen. Dit is een ‘uitwisseling’ tegen je opdracht van het boek.

h. gr. je

Menno ter Braak

 

*ik heb er n.l. geen copie van

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie