Menno ter Braak
aan
Willem Elsschot

Den Haag, 13 mei 1938

Den Haag, 13 Mei '38

Kraaienlaan 36

 

Beste De Ridder

Dank voor je brief. Ik zal met groot genoegen de inleiding schrijven, en wel zoo, dat den lezer, die ‘Lijmen’ I niet kent, tevens blijkt, wat er in dat boek staat, in zooverre hij het noodig heeft om II te kunnen begrijpen. Ik dacht een bladzijde of 6 à 8 Groot-Nederland-formaat noodig te hebben. Zoodra ik gelegenheid heb, zal ik het stuk schrijven en het je ter beoordeeling toezenden.

Honorarium behoef ik er niet voor te hebben; ik doe het voor mijn pleizier, en omdat ik je opdracht zoozeer heb gewaardeerd als teeken van onze vriendschappelijke verstandhouding.

h. gr. tt

Menno ter Braak

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie