Briefwisseling Menno ter Braak - J.M.C. Bouvy

J.M.C. Bouvy
aan
Menno ter Braak

Wassenaar, 29 oktober 1935

Wassenaar 29 Oct. '35

Geachte Heer ter Braak,

Uw artikel in ‘Het Vaderland’ naar aanleiding van ‘Vrouw Jacob’ door Ina Boudier-Bakker, noopt mij U mijn studie over de werkwijze van Mevrouw Bosboom-Toussaint te zenden.

Het onderzoek naar de werkwijze van deze historische romancière tot haar bronnen leverde verrassende resultaten op, die aan uw vondst doen denken.

Uw opmerkingen over plagiaat wekken bij mij dan ook het vermoeden dat de werkwijze en het ‘plagiaat’ uit de vorige eeuw, uw belangstelling zullen hebben, vooral, omdat bekendheid met een werkmethode dieper inzicht in een ideeënwereld mogelijk maakt.

Hoogachtend

J.M.C. Bouvy

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie