E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 30 oktober 1935

Parijs, Dinsdagavond.

B.M.

-Querido heeft mij, met veel lullax, verteld dat hij de Blocnotes liever niet uitgaf; de boel is nu dus vrij voor Boucher. Ik heb Q. gevraagd jou de copy te sturen. Wil je zoo goed zijn die, als je langs Noordeinde 39a komt, even af te geven? liefst aan Boucher Jr. in persoon. Bij voorbaat dank.

Heeft Ina geprotesteerd of eenig ander geluid van zich gegeven? Jan Gr. heeft het verhaal gedaan, hier, van hoe je aan je ontdekking kwam; werkelijk zeer mooi. Er is dus een ‘demon van de eerlijkheid’.

Jan gaat morgen weg. Ik hoop zoo zoetjesaan mijn proeven van Forum te ontvangen. Ik vroeg je Kettmann, niet Proost, - maar geen van de 2 is noodig.

Het was heel gezellig hier met Jan; na zijn vertrek ga ik weer aan het blocnoten + een stuk over Simon Vestdijk (voor Gr. Ned., ter presentatie ook!)

Hart. groeten van je

E.

Woensdagmorgen. - Daarnet je stukken gekregen. Ina is overheerlijk! Maar ze heeft dit keer ongenadig op haar pokkel gehad. De toon van zoo'n Ina zegt al alles, ook over Jacoba.

P.S. Heb je De Korte Baan gekregen? Ik maar 2 exx!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie