E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 25 oktober 1935

Parijs, 25 Oct. '35.

B.M.

- Ik begon me net ongerust te maken, toen je brief kwam. Tant pis voor het verweer; voor de moeite ook, die ik me gaf. Om er een panopt. van te maken zie ik nu geen kans. Maar het afdoende is: je mededeeling dat Ton Ton niet is, of niet kan zijn; ik dacht dat dat zeker was. Ik voor mij ben zeker dat hij het is, jij trouwens ook, maar ja... - Ik ben verder ijverig bezig met notities over het Congres, maar voel me ook hier erg onzeker, omdat ik niet weet of dit ook tenslotte niet voor de prullemand geschreven wordt. Voor Gr-Ned. zal het wel te veel zijn, en iets anders is er niet. Enfin, we wisten wat we deden toen we Forum lieten opvliegen; maar we zullen even moeten wennen! Ik kan me overigens voorstellen dat je je bekomst van het heele gedoe hebt; Dit is de smeerlapperij geweest van onze ‘politiek’, toen we iets ‘bereiken’ wilden. - -Jan is hier, maar op het oogenblik uit; toch zal ik je ook namens hem veel succes wenschen met de voorstelling! Aan Huizinga ben ik nog niet toe. Later meer dus.

Hartelijk je

E.

[E.d.P.-d.R.:] Veel dank voor het theerecept. Het moet hem in het aanpakken met de vingers liggen, want de rest doe ik net zoo. Maar het is iets als poésie pure! Hart. gr. Bep

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie