Carel Hedeman
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 25 oktober 1935

den Haag, 25.10.35

855 Hoefkade

Weledele Heer,

In juli van dit jaar zond ik u enkele vellen met gedichten waarop ik nog steeds geen antwoord ontving.

Evenmin hoorde ik iets op mijn schrijven van 8 dezer. U kunt begrijpen dat ik wel meer of min nieuwsgierig naar uw oordeel ben.

Wilt u mij daarom, indien u ze in forum of ergens anders denkt op te nemen, hierover spoedig berichten.

In afwachting van uw antwoord

hoogachtend

Carel Hedeman

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie