Carel Hedeman
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 9 oktober 1935

855 Hoefkade den Haag 9 Oct '35

 

Weledele Heer

In juli van dit jaar zond ik u enige gedichten waarop ik tot nu toe nog geen antwoord ontving. Ik zou graag van U horen of U ze denkt op te nemen in Forum.

Het was mijn bedoeling voor hetzelfde tijdschrift ter beoordeling te sturen enkele essays & satires.

In verband met het bericht over de opheffing van F. zou ik U willen vragen of U nu deze stukken wel kunt ontvangen.

Gaarne uw spoedig antwoord vernemend

hoogachtend

C. Hedeman

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie