Menno ter Braak
aan
Carel Hedeman (Den Haag)

Den Haag, 30 oktober 1935

Pomonaplein 22 den Haag

30 October 1935

 

Zeer geachte Heer,

Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.

Tevens moet ik U melden, naar aanleiding van Uw schrijven van 9 Oct. 1935, dat geen enkele nieuwe bijdrage meer kan worden aangenomen, daar de twee resteerende nummers reeds overbelast zijn.

Op de door U in Juli ingezonden gedichten kreeg U inderdaad geen antwoord, daar U verzuimd had porto daarvoor in te sluiten; aan de binnenzijde van Forum staat dit uitdrukkelijk vermeld.

Ingesloten zend ik U dus de verzen retour.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie