Menno ter Braak
aan
Carel Hedeman (Den Haag)

Den Haag, 12 oktober 1936

Geachte Heer Hedeman

Ik moet zeggen, dat ik mij met uw critische coupletten zeer heb vermaakt. Het is een aardig soort satyre, die ik, als ik redacteur was, stellig in Groot Nederland zou plaatsen. U kunt er alleen nog heel wat aan verbeteren, lijkt mij; hier en daar teekende ik iets aan, maar U zult dat zelf het best voelen.

Zend U dit door, vooral naar Gr. Nederland, U moogt er dit briefje, als U wilt, ter recommandatie bij doen.

hoogachtend

Uw Menno ter Braak

 

Uw stuk over Laurence is niet slecht, maar veel onpersoonlijker en schools.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie