Briefwisseling Menno ter Braak - F.W. van Heerikhuizen

Menno ter Braak
aan
F.W. van Heerikhuizen (Bussum)

Den Haag, 21 december 1934

21 Dec. 1934

Zeer geachte Heer,

Namens de Redactie van Forum moet ik U het volgende mededeelen. Uit de door U ingezonden gedichten zou zij graag het gedicht ‘Treurwilg in de Lente’ willen plaatsen, maar met de volgende restrictie: het veranderen van de vierde regel. Zij vindt nl. in deze regel een overbodige beeldspraak in verband met de eerste regel en acht dat voor het gedicht in questie zeer storend. Indien U dit dus zoudt willen veranderen, zal zij het gedicht gaarne in Forum een plaats inruimen.

Ik stuur U hierbij de andere gedichten terug, en ontvang, voor het geval U met de bovengenoemde wijziging accoord gaat, het bedoelde gedicht graag retour.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie

Ant ter Braak Faber

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie