Cola Debrot
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 21 december 1934

Beste Menno,

Hartelijk dank voor je hulp! Het is aan jouw brief aan Zijlstra dat ik te danken heb dat hij zoo snel op mij afgeschoten is. De zaak is beklonken, ik heb hem vandaag het contract onderteekend teruggestuurd. Ik ben er zeer mee in mij schik. Het spreekt vanzelf, zooals je mij indertijd al gewaarschuwd hebt, dat de financieele voordeelen niet bizonder groot zijn. Maar geheel met leege handen ga ik toch niet naar huis, ik krijg een niet-terugvorderbaar voorschot van f 75,= (verder 15% van ieder verkocht exemplaar). Meer had ik niet verwacht en... confidentially: ook zonder voorschot had ik het wel uit handen gegeven; zooals ik je indertijd schreef, was het hierbij mijn voornaamste doel de novelle als een geheel uitgegeven te hebben. Met dat al, f 75,= zijn in deze moeilijke tijden niet te versmaden.

Ik ben ook blij dat dit alles vlot en snel van stapel geloopen is. Nu hoef ik ook niet in een ingewikkelde correspondentie te treden met Van Kamp[?], van wie ik intusschen ook een brief gekregen had.

Nogmaals dus, beste Menno, mijn hartelijke dank!

Groeten voor jullie beiden

Je Cola

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie