Cola Debrot
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 12 november 1934

Beste Menno,

Dank voor je briefkaart. Indertijd heb je mij geschreven dat je er voor kon zorgen dat zij mij het honorarium stuurden, wanneer ik de drukproeven had gekregen. Welnu, ik kan je het heugelijke feit meedelen: de drukproef van Mijn Zuster is gekomen, ik heb gecorrigeerd en weer teruggestuurd. Je zou mij erg gelukkig maken als je er voor kon zorgen dat zij mij het geld stuurden. Het zijn 42 bladzijden; preciezer: 411/4 bldz.

Ik hoop je spoedig nieuwe oogst te kunnen sturen, het liefst zou ik die zelf brengen; dan kan ik je weer eens zien. Beste Menno, bij voorbaat mijn hartelijke dank!! Mijn hartelijke groeten voor jullie beiden

je Cola

P.S. Wat het honorarium betreft, zou je ze willen vragen om het per postwissel te willen sturen. Wel heb ik een gironummer, maar ik ben juist mijn rekening aan het afsluiten om ook de laatste centen binnen te krijgen. Ik zou je zeer dankbaar zijn als jij mij gauw aan dat honorarium kon helpen! C

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie