Cola Debrot
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

IJmuiden, 26 mei 1935

Beste Menno,

Helaas kom ik niet meer in den Haag bij je. Maar enfin, zoolang blijf ik ook niet weg, begin-midden October ben ik in Holland terug. Dit briefkaartje is om je iets te verzoeken. Je zou mij erg gelukkig maken als je mij een eventueele critiek van je op ‘mijn Zuster’ zou willen sturen naar Curaçao (hier achter schrijf ik mijn adres/-- Ik heb het Land van Herkomst van du Perron cadeau gekregen; aan de lectuur hiervan zullen mijn dagen aan boord grootendeels besteed worden, het lijkt mij buitengewoon belangrijk. Bourgeoiszoontje Indie geconfronteerd met de politieke [?] Europa - het zal ook voor degenen, die niet Indie maar bourgoiszoontje Europa zijn, representatief zijn. - Als je Vestdijk mocht zien, zeg hem dat ik zijn taboes-intrappend realisme van ma D. voortreffelijk vind, dat ik bovendien zelden [?] heb als [?]het lezen van J.D.

Ik schrijf je binnenkort langer! Ook over Ina D. en, naar alle waarschijnlijkheid ook over Het Land van Herkomst en De [?]

je Cola

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie