F.C. Terborgh
aan
Menno ter Braak

Worb près Berne, 25 mei 1935

‘Neuschlosz’

Worb près Berne.

25.V.1935.

WelEdelZeerGeleerde Heer,

Misschien zouden de bygaande bladen een plaats in Forum kunnen vinden. Indien niet zoude U my door terugzending verplichten.

Voor het adresseeren van eventueele drukproeven moge ik U doen weten dat bovenaangegeven adres tot 8 Juni geldig blyft. Daarna tot 1 Juli weer het adres te Madrid.

Hoogachtend

Uw dv.

F.C. Terborgh

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie