Briefwisseling Menno ter Braak - J.S. Theissen

J.S. Theissen
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 20 december 1930

Amsterdam 20 December 1930.

 

Hooggeachte Heer,

Als voorzitter van de geschiedenissectie van het a.s. philologencongres veroorloof ik mij mij tot U te richten met de vraag of U bereid zoudt zijn voor die sectie een voordracht te houden over een onderwerp uit de Middeleeuwse geschiedenis. De toegestane spreektijd bedraagt een half uur. Met het antwoord op mijn vraag wilt U mij zeker, voor het geval dat dit toestemmend is, ook wel even het onderwerp melden, waarover U zoudt willen spreken. Of die voordracht geplaatst kan worden, doe ik U dan dadelijk melden als alle aanvragen en antwoorden ingekomen zullen zijn.

Om tijdig een overzicht te hebben, zult U mij met een spoedig antwoord zeer verplichten.

Met de meeste hoogachting, gaarne

Uw dv.

J.S. Theissen

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie