F.C. Terborgh
aan
Menno ter Braak

Saint-Jean-de-Luz, 14 juli 1934

Saint-Jean-de-Luz. France.

Hôtel Maitagarria.

14. Juli 1934.

WelEdelZeergeleerde Heer,

Mochten de hierby gevoegde bladen voor publicatie in Forum geschikt zyn, zoo zoude me opneming genoegen doen. Mocht Uwe Redactie anders oordeelen, zoo zoude U my door terugzending zeer verplichten. Het boven aangegeven adres blyft geldig tot 15. September a.s.

Hoogachtend

Uw dv.

F.C. Terborgh

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie