Menno ter Braak
aan
Louis de Bourbon

Den Haag, [10 juli 1939]

10. [onleesbaar] '39

Zeer geachte heer de Bourbon

Hierbij zend ik u de bewuste novelle terug. Ik moet u inderdaad bekennen, dat ik [voor] dit werk niet veel kan [voelen] en dus tegen plaatsing in de V. Bl. ben. Door omstandigheden hebben mijn collega-redacteuren, de heeren Stuiveling en de Gruyter, echter nog geen gelegenheid gehad om de novelle te beoordeelen. Mocht u er prijs op stellen hun opinie nog te vernemen (en ev. den doorslag te laten geven tegen de mijne), dan ontvang ik gaarne de copij te zijner tijd van u terug.

m.v. gr. en hoogachting

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie