Briefwisseling Menno ter Braak - Louis de Bourbon

Louis de Bourbon
aan
Menno ter Braak

Nijmegen, 23 december 1934

23 December '34

Weled. Zeergel. Heer

Ingesloten zend ik u een vers, met het beleefd verzoek het aan de redactie van ‘Forum’ ter keuring te willen voorleggen.

Bij eventueele opname zou het gewenscht zijn, het in een der twee eerstvolgende nummers te doen afdrukken, aangezien de betreffende bundel vermoedelyk in Maart zal verschynen.

Met byzondere hoogachting,

L. de Bourbon

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie