L.J.C. Boucher
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 30 juli 1935

's-GRAVENHAGE, 30 Juli 1935

Dr. M. ter Braak. Alhier

Geachte Heer ter Braak,

Er zijn tot heden verkocht 203 gebonden exemplaren voor een totaalbedrag van f 994.70. Uw royalties hierover bedragen dus f 49.74 voor welk bedrag ik hierbij een cheque insluit op het Noord Hollandsch Landbouwcrediet in de Mauritskade.

Met vr. gr. steeds gaarne Uwe Dnw.,

Firma L.J.C. Boucher

L.J.C. Boucher

Bijlage

1 cheque

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie