Briefwisseling Menno ter Braak - G. Brom

G. Brom
Aan
Menno ter Braak

Nijmegen, 30 juli 1935

Nijmegen, 30/7 '35

Hooggeachte Heer,

Veel dank voor de vriendelijke toezending van Uw kritiek en nog meer voor de ernstige belangstelling in mijn werk. Dat U deze gedachtenwisseling op het gehalte van Vondels en mijn Kerk toespitst lijkt me volkomen redelijk, zoals het me ook voldoening geeft dat U het intellect aan het woord laat komen. Uw zwaard gaat door de huid van gevoeligheden en het vlees van dierbaarheden tot op het been van beginselen. Zo moet het onder mannen gebeuren. Alleen is het teleurstellend, hoe U nog zo instinctief werkt om ‘temperament’ met geest te verwarren, en, o vrije vitalist!, Uw individueel oordeel door vooroordelen van de massa te laten verdringen. Zou de poort, waarmee U het Katholicisme buiten de wereld sluit, niet feitelijk de oogklep zijn waarmee u zich zelf isoleert? Ik beveel U bij gelegenheid een studie als Fr. W. Foerster's Autorität und Freiheit aan en breng U het persoonlijk ‘I’ in de boeken van J.H. Neuman in herinnering. Een ridderlijk saluut!

Gerard Brom

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie