Briefwisseling Menno ter Braak - G. Brögel

Ant ter Braak-Faber (namens Menno ter Braak)
aan
G. Brögel

23 januari 1935

23 Jan. 1935

Secretariaat: Pomonaplein 22 Den Haag

Zeer geachte Heer Brogel,

Namens mijn man moet ik U de volgende adressen van auteurs mededeelen:

Marsman Oudwijkerlaan 4 bis Utrecht.
Vestdijk Daal en Bergschelaan 18 den Haag.
Brulez St. Michiels bij Brugge.
Roelants Gribaumontlaan 40 Woluwe St. Pieter Brussel
E. du Perron Rue Erlanger 17 bis parijs 16de/
Walschap Markgrave lei ? Antwerpen. (nummer onbekend; nadere inlichtingen bij Nijgh en v. Ditmar)

Slauerhoff heeft op 't oogenblik geen vast adres, maar U kunt brieven adresseeren aan Nijgh en v. Ditmar evenals voor de Pillecijn, waarvan het adres mij niet bekend is.

met de meeste Hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie