Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 10 juli 1939

10 Juli 1939

Den weledelzeergeleerde Heer

Dr M. ter Braak

Kraaienlaan 36

Den Haag

Weledelzeergeleerde Heer,

Wij doen u bijgesloten toekomen de proef van de titelpagina van poëzie I.

Wilt U ons mededeelen of u met de inhoud accoord kunt gaan?

Hoogachtend,

Nijgh en Van Ditmar N.V.

H. Meijer

m/s

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie