Menno ter Braak
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

Den Haag, 11 juli 1939

Den Haag, 11 Juli 1939

Kraaienlaan 36

Zeer geachte heer Meyer,

Eigenlijk lijkt het mij het beste, zooals dat meestal gedaan wordt, om twee titelpagina's te maken, een links, waarop de verzameltitel voorkomt met als ondertitel den titel van het deel, en rechts den titel van het deel met ev. ondertitels. Ik heb het op bijliggend papier aangegeven.

Ook lijkt het mij het beste de gedichten te betitelen als ‘Verzamelde Gedichten’.

Als U hiermee accoord gaat, maak ik dat wel op uit Uw stilzwijgen; anders gaarne uw bedenkingen. Zoodra het wenschelijk is om eenig communiqué aan de pers te geven, wilt U mij wel waarschuwen?

met de meeste hoogachting

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie