Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 26 juli 1939

26.7.39.

Den Weled. zeer gel. Heer

Dr. M. ter Braak

Kraaienlaan 36

Den Haag.

Weledelzeergeleerde Heer,

Wij zonden aan den Heer Lekkerkerker de drukproeven met kopij en aan den Heer Marsman een afzonderlijk stel drukproeven.

De drukproeven van deel I zijn thans compleet.

Inmiddels teekenen wij,

Hoogachtend,

NIJGH & VAN DITMAR N.V.

H. Meijer

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie