Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 22 augustus 1939

22.8.39.

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr. M. ter Braak,

Kraaienlaan 36,

Den Haag.

 

Geachte Heer ter Braak,

Zooals bekend ontvangt de boekhandel bij de verschijning van een nieuwe uitgave een bibliotheek-kaartje. Zoudt U voor de verzamelde werken van Slauerhoff voor ons een dergelijk kaartje willen samenstellen?

U bij voorbaat dankend, teekenen wij inmiddels,

Hoogachtend,

NIJGH & VAN DITMAR N.V.

H. Meijer

 

M:Sc.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie