Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 23 augustus 1939

23.8.39.

 

Den Heer M. ter Braak,

Kraaienlaan 36,

Den Haag.

 

Geachte Heer ter Braak,

Wij hebben 24 en 26 Juli de drukproeven van Poëzie I gezonden aan den Heer Lekkerkerker. Tot op heden mochten wij echter nog niets van hem terugontvangen.

Mogen wij in deze Uw bemiddeling inroepen?

U bij voorbaat dankzeggend teekenen wij,

met de meeste hoogachting,

NIJGH & VAN DITMAR N.V.

H. Meijer

 

M:Sc.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie