Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 1 september 1939

1.9.39.

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr. M. ter Braak,

Kraaienlaan 36,

Den Haag.

 

Geachte Heer ter Braak,

Wij ontvingen van U in goede orde de drukproeven van den Heer Lekkerkerker. Hieraan ontbreekt echter de oorspronkelijke kopij, benevens dat gedeelte van den inhoudsopgave, hetwelk op dit deel betrekking heeft. Hebt U deze niet van den Heer Lekkerkerker terugontvangen? Wij zouden het gaarne in ons bezit hebben. Aan genoemden Heer zonden wij niets meer dan de drukproeven van Poëzie, deel I.

Inmiddels teekenen wij,

met de meest hoogachting,

NIJGH & VAN DITMAR N.V.

H. Meijer

 

M:Sc.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie