Menno ter Braak
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

Den Haag, 3 juli 1939

Den Haag, 3 Juli 1939

Kraaienlaan 36

 

Zeer geachte heer Meyer,

De titel van het prozadeel kan inderdaad zoo blijven. Wordt dus:

 

NOVELLISTISCH PROZA
Het Lente-eiland
Schuim en Asch
Losse Verhalen

 

Zendt U mij vooral een exemplaar van de proeven, zoodra die beginnen los te komen? De heer Lekkerkerker zal die natuurlijk corrigeren, maar ik wil er graag een overzicht van hebben. Ook zou het het gemakkelijkst zijn, als de proeven van de gedichten tevens direct werden opgezonden aan de heer H. Marsman, Bogève, Hte Savoie (Frankrijk), aangezien hij het geheele werk graag nog wilde doorlezen, alvorens de inleiding te schrijven.

hoogachtend,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie