Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 28 juni 1939

28 Juni 1939

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr M. ter Braak

Kraaienlaan 36

Den Haag

 

Weledelzeergeleerde Heer,

De heer Zijlstra is voor eenige dagen afwezig.

Zoudt u ons willen mededeelen of de titel van het proza-gedeelte van Slauerhoff blijft, zooals op bijgaande schets is aangegeven?

Bij voorbaat dankzeggend,

Hoogachtend,

Nijgh en Van Ditmar N.V.

H. Meijer

 

m/s

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie